Teaching/Zajęcia

materiały do zajęć / Courses Currently Taught (IN POLISH)

  • Logika I / Logic I (link)
  • Logika II / Logic II (link)
  • Wprowadzenie do filozofii / Introduction to Philosophy (link)
  • Logika w zastosowaniach kognitywistyczych / Logic for Cognitive Science (link)
  • Erotetic Logic (link); Erotetic Search Scenarios (link)
  • Logiki nieklasyczne (link)